25h

Obowiązek wpisywania numeru rejestracyjnego na parkomacie może być niezgodny z prawem

Dodano: czerwiec 22, 2017 Kategoria: Administrator danych, Podmiot danych Autor: Karolina Przybysz

Kierowcy poruszający się po dużych polskich miastach, m.in. po Warszawie i Łodzi, zapewne niejednokrotnie spotkali się ze strefami płatnego parkowania, w których wykupienie biletu parkingowego wymaga uprzedniego wpisania na parkomacie numeru rejestracyjnego pojazdu. Wymóg ten stał się przedmiotem zainteresowania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który badał, czy jest on zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych i czy nie stanowi on nadmiernego, nieuzasadnionego przetwarzania danych osobowych.

RODO czyli rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych – dowiedz się więcej! 

Numer rejestracyjny jako dane osobowe
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Z kolei osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Zdaniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, numer rejestracyjny pojazdu może stanowić dane osobowe, jeżeli tylko pozwala na zidentyfikowanie osoby fizycznej, nawet jeżeli następuje to jedynie w sposób pośredni. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stanął zatem przez problemem odpowiedzi na pytanie, czy numery rejestracyjne pojazdów, w połączeniu z lokalizacjami, w których są one parkowane w określonych dniach i godzinach, umożliwiają identyfikację osoby fizycznej.

Zaskarżona uchwała rady miasta
Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie trafiła skarga mieszkańca Warszawy, zdaniem którego podawanie numeru rejestracyjnego podczas zakupu biletu parkingowego pozwala Urzędowi Miasta oraz służbom inwigilować kierowców i śledzić ich miejsca pobytu. Zdaniem skarżącego, problem ten dotyczy w szczególności kierowców, którzy często się przemieszczają i parkują samochody w różnych częściach miasta, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne odtworzenie całej ich trasy po Warszawie.

Obawiając się o bezpieczeństwo swoich danych, mieszkaniec Warszawy wpisywał na parkomatach ciąg cyfr i liczb, który nie był numerem rejestracyjnym jego pojazdu, na skutek czego został ukarany za brak dowodu zapłaty opłaty parkingowej. W konsekwencji, kierowca wniósł skargę na uchwałę Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku nr XXXVI/1077/2008, której przedmiotem było m.in. określenie sposobu pobierania opłat za parkowanie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który rozpatrywał niniejszą sprawę orzekł, że uchwała Rady m.st. Warszawy została wydana z naruszeniem prawa w zakresie w jakim przewiduje, że pobieranie oraz wnoszenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego wiąże się z obowiązkiem podania numeru rejestracyjnego parkującego pojazdu.

Uzasadniając wydane orzeczenie sąd wskazał, że gromadzenie numerów rejestracyjnych pojazdów parkujących w strefie płatnego parkowania stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, które jest możliwe tylko w sytuacjach przewidzianych w art. 23 tej ustawy. Jednakże zdaniem sądu, Rada m.st. Warszawy nie wykazała żadnej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Sąd pokreślił, że wprowadzenie obowiązku wykazania uiszczenia opłaty parkingowej jest dopuszczalne, jednakże nakładanie w uchwale obowiązku podania numeru rejestracyjnego pojazdu narusza wolności konstytucyjne i w świetle art. 31 ust. 3 Konstytucji, czyni to w sposób nieproporcjonalny.

Konsekwencje wyroku
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest nieprawomocny. Oznacza to, że sytuacja warszawskich kierowców się nie zmienia i nadal są oni obowiązani do podawania numerów rejestracyjnych w celu zakupu biletu parkingowego.

Przedstawiciele Urzędu Miasta już zapowiedzieli skierowanie sprawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Władze miasta będą chciały udowodnić, że wymóg podawania numeru rejestracyjnego jest zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych i konieczny w celu zapewnienia rzetelnej weryfikacji prawidłowości dokonywania opłat w strefie płatnego parkowania. Jeśli Naczelny Sąd Administracyjny podzieli stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i wyda prawomocne orzeczenie w tym przedmiocie, władze Warszawy zostaną zmuszone do wprowadzenia nowych sposobów dokonywania opłat za parkowanie oraz sposobów ich weryfikacji. Niewykluczone, że również inne miasta zdecydują się na rezygnację z wymogu podawania numerów rejestracyjnych na parkomatach.

RODO czyli rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych – dowiedz się więcej! 

Masz pytania dotyczące tematu artykułu? Skontaktuj się z autorem.

2DM_3839b

Karolina Przybysz
Aplikant
karolina.przybysz@lubasziwspolnicy.pl

Wykonanie Agencja Interaktywna Czarny Kod www.czarnykod.pl

Copyright by Lubasz i Wspólnicy

Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej