woman email concept

GIODO rusza w teren, czyli trochę statystyki

O samych kontrolach, prowadzonych przez inspektorów biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, będziemy szczegółowo pisać w kolejnych postach. Dziś chcemy skupić się na liczbach. Jak przedstawiają się statystyki?

Zgodnie ze sprawozdaniem z działalności GIODO za rok 2012, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przeprowadził w roku 2012 łącznie 165 kontroli. 8 z nich dotyczyło podmiotów sektora publicznego, w tym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Powiatowych Urzędów Pracy czy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej.

Aż 11 kontroli odnosiło się do Krajowego Systemu Informatycznego, który umożliwia organom administracji publicznej, a także organom wymiaru sprawiedliwości, przetwarzanie danych, zgromadzonych w systemach informatycznych: Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym.
Kontrole prowadzone były w podmiotach należących do sektora nauki i szkolnictwa wyższego (skontrolowano 10 takich podmiotów), sektora medycznego (tu kontroli było 9) oraz sektora bankowego (19 kontroli). Poza w/w, kontrole prowadzono również w podmiotach prowadzących hotele (11 kontroli), a także u operatorów sieci telekomunikacyjnej (5 kontroli).
Nie licząc już omówionych, przeprowadzono 109 kontroli wśród podmiotów reprezentujących inne, niż wyżej wskazane sektory. Większość kontroli, jak wskazuje GIODO w sprawozdaniu, prowadzona była na zlecenie Departamentu Skarg i Legislacji oraz Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych Biura GIODO.

Rosnąca aktywność kontrolerów GIODO związana jest w dużej mierze ze wzrostem świadomości osób, których dane dotyczą. Do biura GIODO wpływa coraz więcej skarg i coraz więcej z nich wnoszonych jest skutecznie. Jak wskazano w sprawozdaniu GIODO, coraz częściej skarżący przywołują w skargach okoliczności, stanowiące naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, implikujące tym samym podjęcie przez GIODO środków kontrolnych przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych. W roku 2012, złożono aż 1593 skarg, związanych z naruszeniami przepisów o ochronie danych osobowych, czyli o 322 skargi więcej niż w roku 2011.
Postępowania zainicjowane skargami, a także te wszczęte przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z urzędu, doprowadziły do wydania 762 decyzji, co stanowi wzrost w stosunku do 2011 roku o 41 punktów procentowych. Można się spodziewać, że z roku na rok liczba zarówno kontroli, jak i wydawanych po nich decyzji, będzie wzrastać.

Ogólna liczba decyzji wydanych przez GIODO była jeszcze większa. Do w/w dodać należy jeszcze decyzje wydawane w związku z postępowaniami rejestrowymi. O rejestracji zbiorów pisaliśmy w postach „Rejestruję”, czyli o zgłaszaniu zbiorów do GIODO oraz Nie zawsze musimy zgłaszać zbiory! Kilka uwag o zwolnieniu z obowiązku rejestracji. Aż 427 decyzji, wydanych przez GIODO dotyczyło właśnie postępowań rejestrowych.

O tym, w jakich okolicznościach inspektorzy GIODO mogą zapukać do drzwi danego podmiotu, a także jak wygląda sama kontrola, pisać będziemy w kolejnych postach. Nie ulega wątpliwości, że rosnąca liczba kontroli, a także coraz wyższy poziom świadomości podmiotów danych powodują, że administratorzy powinni dokładać jeszcze większych starań, by dane przetwarzać zgodnie z zasadami: legalności, celowości, adekwatności, merytorycznej poprawności oraz ograniczenia czasowego. Ponadto, powinni dbać o należytą realizację obowiązków informacyjnych i rejestracyjnych i pamiętać, by wdrażać zarówno zabezpieczenia fizyczne, informatyczne, jak i organizacyjno-prawne przetwarzanych przez nich danych osobowych.

Masz pytania dotyczące tematu artykułu? Skontaktuj się z autorem.

Katarzyna Witkowska-Nowakowska

Katarzyna Witkowska-Nowakowska
Prawnik
katarzyna.witkowska@lubasziwspolnicy.pl

Wykonanie Agencja Interaktywna Czarny Kod www.czarnykod.pl

Copyright by Lubasz i Wspólnicy

Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej