block-chain-2850276_1920

Relacja z XXIV Forum ADO/ABI

Dodano: Marzec 16, 2018 Kategoria: Wszystkie wpisy Autor: Karolina Przybysz

Dnia 8 marca 2018 roku w Warszawie odbyło się kolejne, już XXIV Forum ADO/ABI pt. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) – rewolucja od 25 maja 2018 r., organizowane przez Centrum Promocji Informatyki. Jednym z patronów medialnych imprezy był Portal ODO. Podobnie jak podczas poprzednich edycji, ostatnie Forum zgromadziło liczne grono słuchaczy. Z ramienia Kancelarii Radców Prawnych – Lubasz i Wspólnicy w wydarzeniu brała udział apl. radc. Karolina Gawrych.

Tematyka Forum dotyczyła przede wszystkim metod i sposobów wdrażania przepisów rozporządzenia w organizacji. Słuchacze mogli uczestniczyć w wystąpieniach eksperckich oraz wysłuchać porad i zaleceń w zakresie dostosowywania organizacji do nowej rzeczywistości prawnej, obowiązującej po 25 maja 2018 r.

Jako pierwsza z prelegentów wystąpiła radca prawny dr Marlena Sakowska-Baryła, która wyjaśniała, w jaki sposób opracować listę kontrolną wdrożenia RODO oraz jak zinwentaryzować zasoby posiadane przez organizacje, aby dostosować je do przepisów RODO jeszcze przed 25 maja 2018 r. Słuchacze mogli dowiedzieć się, jak dokonać przeglądu procesów przetwarzania danych i jak je uporządkować. Nie zabrakło również podsumowania dotyczącego dokumentacji, jaką należy wdrożyć, aby zrealizować wymogi rozporządzenia ogólnego.

Kolejne wystąpienie, wygłoszone przez adwokata dr Pawła Litwińskiego, służyło uporządkowaniu tematyki z zakresu soft law – omówione zostały najważniejsze interpretacje, stanowiska i opinie dotyczące rozporządzenia ogólnego, które mogą być pomocne przy interpretacji literalnej treści jego przepisów. W szczególności uwaga słuchaczy została skupiona na wytycznych opracowanych przez Grupę Roboczą Art. 29, m.in. dotyczących warunków udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zakresu obowiązków informacyjnych, profilowania, a także oceny skutków dla ochrony danych.

RODO czyli rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych – dowiedz się więcej! 

Tematyka inspektora ochrony danych osobowych oraz jego nowych obowiązków po 25 maja 2018 r., została poruszona przez radcę prawnego Annę Matusiak-Wekierę, na co dzień pełniącą funkcję ABI. Omówione zostały zagadnienia dotyczące statusu inspektora ochrony danych, zastępującego obecnie funkcjonującego administratora bezpieczeństwa informacji, jego prawa oraz nowe obowiązki i zadania. Dodatkowo wyjaśniono, jaki status po 25 maja 2018 r. nabędą osoby, które w chwili rozpoczęcia stosowania RODO pełnią funkcję ABI.

Kolejny wykład pod tytułem „RODO w HR”, przygotowany przez duet radców prawnych reprezentujących kancelarię GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni – Patrycję Kozik i Mirosława Gumularza, dotyczył szeroko rozumianego stosowania przepisów RODO w zatrudnieniu, zarówno na etapie rekrutacji, jak i wykonywania umów o pracę. W wystąpieniu poruszono zagadnienie praw podmiotów danych, w szczególności prawa do informacji przysługującego osobom, których dane dotyczą na etapie pozyskiwania danych oraz na późniejszych etapach. Omówiono, w jaki sposób należy układać współpracę z podwykonawcami wykorzystywanymi w procesie rekrutacji i zatrudnienia, występującymi w roli podmiotu przetwarzającego lub współadministratora. Prelegenci poruszyli również temat dopuszczalnego zakresu danych, jakie mogą być gromadzone w związku z procesem rekrutacyjnym oraz zatrudnieniem. Dodatkowo Mec. Kozik i Mec. Gumularz wyjaśnili, czym jest zatwierdzony kodeks postępowania w rozumieniu RODO i na czym polegają ich prace nad kodeksem ochrony danych osobowych w rekrutacji.

Ostatnie z wystąpień podczas XXIV Forum ADO/ABI zostało wygłoszone przez radcę prawnego dr. Dominika Lubasza z Kancelarii Radców Prawnych – Lubasz i Wspólnicy. Wykład został w całości poświęcony problematyce oceny ryzyka według RODO. Dr Lubasz wyjaśnił, na czym polega ocena ryzyka, jakie ma ona znaczenie dla organizacji, na jakie etapy podzielić ocenę ryzyka, a także kiedy przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych. Dla zilustrowania swojego wystąpienia dr Lubasz pokazał, w jaki sposób można ocenić wagę, prawdopodobieństwo i ryzyko naruszenia danych w konkretnym procesie, mając na uwadze zasady poufności, integralności i dostępności.

Forum ADO/ABI to cykliczna impreza, która nieustannie cieszy się dużym zainteresowaniem, w szczególności osób, które na co dzień pełnią rolę ADO lub ABI. Wykłady i prezentacje ekspertów ds. ochrony danych osobowych mogą stanowić źródło wiedzy i informacji na temat praktycznego stosowania przepisów rozporządzenia ogólnego w organizacjach. Kolejne, XXV już Forum ADO/ABI pt. „RODO – Rewolucja od 25 maja 2018 r.” odbędzie się w przeddzień rozpoczęcia stosowania RODO, tj. dnia 24 maja 2018 r. w Warszawie, do udziału w którym serdecznie zapraszamy.

RODO czyli rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych – dowiedz się więcej! 

Masz pytania dotyczące tematu artykułu? Skontaktuj się z autorem.

2DM_3839b

Karolina Przybysz
Aplikant
karolina.przybysz@lubasziwspolnicy.pl

Wykonanie Agencja Interaktywna Czarny Kod www.czarnykod.pl

Copyright by Lubasz i Wspólnicy

Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej