photo-1415226161018-3ec581fa733d

Ochrona danych osobowych w 2017 roku – chwila refleksji i zaproszenie na szkolenie!

Pierwsze dni nowego roku są nie tylko dobrą okazją do dokonania podsumowania najważniejszych wydarzeń roku poprzedniego,  ale przede wszystkim jest to odpowiedni czas, aby zastanowić nad celami, które chcemy zrealizować oraz nad wyzwaniami jakie na nas czekają w najbliższych miesiącach.

W przypadku danych osobowych, miniony rok obfitował w wydarzenia o ogromnym znaczeniu praktycznym, które w najbliższej przyszłości istotnie zmienią prawne aspekty przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – wielkie zmiany za niecałe 1,5 roku

Najdonioślejszym w skutkach prawnych wydarzeniem 2016 r. było uchwalenie przez Parlament Europejski i Radę (UE) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które będzie stosowane jednolicie we wszystkich państwach członkowskich UE już od 25 maja 2018 r.

Oznacza to, że czasu na przygotowanie się do zmian jest naprawdę niewiele. Warto dobrze wykorzystać pozostałe miesiące, aby odpowiednio przygotować się do stosowania RODO w szczególności w zakresie spełnienia wymogów i obowiązków wynikających z nowych przepisów o ochronie danych osobowych. Staramy się przybliżyć Państwu tę tematykę podczas organizowanych przez nas wydarzeń i spotkań. 13 stycznia zapraszamy na dedykowane szkolenie: „Jak przygotować się do stosowania rozporządzenia ogólnego o ochronie danych”.

Nowe obowiązki administratora danych  na gruncie RODO

Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych diametralnie zmieniają sferę obowiązków spoczywających na administratorach danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych.

Duża część obowiązków zostanie wyeliminowana, w szczególności te o charakterze formalnym, np. zgłaszanie zbiorów danych do rejestracji GIODO. Zamiast tego, RODO przewiduje dla administratorów danych szereg nieznanych dotychczas na gruncie prawa polskiego zadań, a sposób wykonywania wielu znacząco modyfikuje.

Do zmienionych oraz nowych obowiązków, do wykonywania których warto rozpocząć przygotowania należą w szczególności:

–     prowadzenie nowej dokumentacji ochrony danych osobowych;

–     zapewnienie podejścia Privacy by Design i Privacy by Default;

–     zapewnianie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych;

–     dokonywanie analizy ryzyka dla bezpieczeństwa danych osobowych;

–     dokonywanie uprzednich konsultacji z organem nadzorczym;

–     powierzanie przetwarzania danych osobowych według nowych zasad przy outsourcingu usług;

–     zawiadamianie o naruszeniu ochrony danych osobowych.

RODO czyli rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych – dowiedz się więcej! 

Nowe uprawnienia dla osób, których dane podlegają przetwarzaniu!

RODO przewiduje również wiele rozwiązań prawnych nieznanych dotychczas polskiej ustawie o ochronie danych osobowych. Do kluczowych, z perspektywy obowiązków administratora danych, należą nowe uprawnienia osób, których dane dotyczą.

Osobom, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu, obok dotychczasowych praw (prawo do informacji, prawo dostępu do danych czy prawo sprzeciwu), przyznane zostały przez prawodawcę unijnego uprawnienia będące swego rodzaju nowościami.

Do nowych rozwiązań, o których mowa powyżej należą:

–     prawo do przenoszenia danych do innego administratora;

–     prawo do bycia zapomnianym;

–     prawo do niepodlegania profilowaniu.

Warto zdawać sobie z tego sprawę, aby żadne żądanie podmiotu danych zgłoszone po 25 maja 2018 r. nie było zaskoczeniem.

RODO – Inspektor Ochrony Danych Osobowych zamiast Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych wprowadza również daleko idące zmiany dotyczące osoby, do zadań której należy nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w organizacji.

Co ważne zmieni się nie tylko nazwa zajmowanego przez tę osobę stanowiska, ale również jej kompetencje i zadania. Wielu administratorów danych będzie zobligowanych do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Rozpoczęty 2017 r. to więc dobry czas, aby świadomie dokonać wyboru osoby, która dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu sprosta wyzwaniom związanych ze sprawowaniem tej funkcji, w tym w szczególności stosowaniem przepisów RODO.

Wdrożenie ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych – warto je zaplanować!

Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wprowadzają zmiany również do innych aspektów przetwarzania danych osobowych – modyfikacje dotyczą również podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych, czy przesłanek uprawniających do przetwarzania danych osobowych (zwłaszcza danych osobowych dzieci).

Czas pozostały do 25 maja 2018 r. warto dobrze zaplanować, tak aby przede wszystkim dobrze poznać czekające nas wyzwania związane z RODO, a następnie umiejętnie wdrożyć wynikające z niego obowiązki i wymogi.

Chcąc w tym Państwu pomóc, serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. „Jak przygotować się do stosowania rozporządzenia ogólnego o ochronie danych”, które odbędzie się 13 stycznia 2017 r. (godzina 10:00 – 16:00) w Łodzi w biurze Kancelarii Lubasz i Wspólnicy przy ul. Żwirki 17.

RODO czyli rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych – dowiedz się więcej! 

Masz pytania dotyczące tematu artykułu? Skontaktuj się z autorem.

1457752_242887632541584_334856854_n

Dominik Sęczkowski
Aplikant
dominik.seczkowski@lubasziwspolnicy.pl

Wykonanie Agencja Interaktywna Czarny Kod www.czarnykod.pl

Copyright by Lubasz i Wspólnicy

Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej