istock_000025222057_small

Nie zarejestrowałem ABI do 30 czerwca! Co teraz?

Znowelizowane przepisy ustawy o ochronie danych osobowych istotnie zmieniły rolę administratora bezpieczeństwa informacji. Jedną z kluczowych zmian jest powstanie jawnego rejestru ABI, który zawiera informacje o powołanych przez administratorów danych i zarejestrowanych u GIODO administratorach bezpieczeństwa informacji (ABI).

Do zadań „nowego” ABI należą m.in.:

  • Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
  • Sporządzanie sprawozdań w zakresie zgodności przetwarzania danych z przepisami
  • Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych
  • Wykonywanie innych obowiązków powierzonych przez ADO.

Administratorzy danych, którzy powołali ABI i zarejestrowali go u GIODO, a którzy nie przetwarzają danych wrażliwych, są zwolnieni z obowiązku rejestracji zbiorów danych u GIODO.

Jeżeli przed 1 stycznia, czyli wejściem w życie znowelizowanych przepisów, u administratora danych był już powołany ABI, a administrator danych chciał, aby ABI nadal pełnił tę funkcję, powinien był zgłosić dotychczasowego ABI do rejestru do 30 czerwca.

Jeżeli administrator danych nie dokonał zgłoszenia dotychczasowego ABI do rejestracji, po 30 czerwca 2015 r. przestaje on pełnić tę funkcję, a zadania ABI określone w ustawie o ochronie danych osobowych (z wyłączeniem obowiązku sporządzania sprawozdania) zobowiązany jest wykonywać administrator danych, który ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. Powinien on również na dotychczasowych zasadach dokonywać rejestracji zbiorów danych. Co istotne, niezgłoszenie ABI do 30 czerwca 2015 roku nie wiąże się z żadnymi karami pieniężnymi – a jedynie przesuwa ciężar obowiązków z ABI na ADO.

Jednak 30 czerwca 2015 r. jest datą „graniczną” jedynie dla tych administratorów danych, którzy chcieli, aby ABI powołani przed 1 stycznia nadal pełnili tę funkcję. Administrator danych może nadal powołać nowego ABI – wówczas ma 30 dni od powołania ABI na zgłoszenie tego faktu do GIODO.

Należy pamiętać, że administrator danych, który zgłosi ABI do rejestracji, powinien zgłaszać GIODO każdą zmianę informacji objętych zgłoszeniem powołania ABI w terminie 14 dni, a także powiadomić o odwołaniu ABI w terminie 30 dni, odpowiednio od dnia dokonania zmiany lub odwołania.

Podsumowując, administratorzy danych, którzy nie zgłosili swojego „starego” ABI do 30 czerwca, mają dwie możliwości:

  • samodzielne wykonywanie obowiązków ABI i rejestrowanie zbiorów danych u GIODO,
  • powołanie nowego ABI i zgłoszenie go do GIODO w terminie 30 dni od powołania (przy czym do czasu powołania nowego ABI administrator samodzielnie wykonuje jego obowiązki).

Masz pytania dotyczące tematu artykułu? Skontaktuj się z autorem.

2DM_3686b

Natalia Zawadzka
Adwokat
natalia.zawadzka@lubasziwspolnicy.pl

Wykonanie Agencja Interaktywna Czarny Kod www.czarnykod.pl

Copyright by Lubasz i Wspólnicy

Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej