city-sunny-people-street

Idea smart city. Ochrona danych osobowych

Dodano: Czerwiec 22, 2016 Kategoria: Podmiot danych Autor: dr Berenika Kaczmarek-Templin

Od kilku lat zyskuje na popularności idea tzw. smart city, czyli inteligentnego miasta. Samo słowo smart oznacza bystry, elegancki, inteligentny, modny, mądry.

Najważniejszym celem koncepcji inteligentnego miasta jest doprowadzenie do sytuacji, żeby miasto poprzez nowe technologie i dobre zarządzanie, tworzyło z mieszkańcami sprawny organizm. Zwykle idea ta zakłada poprawę działań w ośmiu kategoriach: obywatele, urząd, energia, budynki, transport, infrastruktura, łączność oraz zdrowie.

Idea smart city najczęściej dotyczy wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i dbania o środowisko naturalne, jednakże często rozszerza się to pojęcia na inne nowoczesne rozwiązania.

Poziom rozwoju innowacyjnych technologii informatycznych i komunikacyjnych może znacznie podnieść funkcjonalność miast, co pozwoli na zarządzanie nimi w sposób ekologiczny, nowoczesny, oszczędny i efektywny. Ponadto nowatorskie rozwiązania techniczne sprzyjają zapewnieniu obywatelom wygodniejszego i bezpieczniejszego życia.

Koncepcja smart city może się łączyć z koncepcją Internetu rzeczy (Internet of things), zgodnie z którą jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej.

Niewątpliwie pomysły te wpływają na powstanie wielu korzyści, ale z drugiej strony rodzą wiele zagrożeń związanych z naruszeniem prawa do prywatności i z ochroną danych osobowych. Inteligentne rozwiązania łączą się nieodzownie z gromadzeniem informacji i ich przetwarzaniem, w szczególności wiąże się to ze zbieraniem danych osobowych o osobach korzystających z usług lub infrastruktury oraz z wymianą danych osobowych między różnymi bazami danych w ramach infrastruktury miejskiej.

Poza problematyką danych osobowych, warto wspomnieć o wymogu spełnienia przed dostawcę nowych usług i rozwiązań obowiązków informacyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do odbiorców – konsumentów. Zwłaszcza dostawcy treści cyfrowych są zobowiązani do podania informacji o funkcjonalności treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony oraz mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

Osobom, które korzystają z połączonych w sieć urządzeń i związanych z nimi usług, należy udzielić wyczerpujących informacji, w szczególności jakie dane, gdzie i w jakim celu są przetwarzane oraz jakie są konsekwencje korzystania z określonych usług. W żadnym razie nie można domniemywać posiadania takiej wiedzy. W wielu przypadkach konieczne będzie także uprzednie uzyskanie zgody od osoby, której dane będą wykorzystane.

 

dr Berenika Kaczmarek Templin, adwokat

Masz pytania dotyczące tematu artykułu? Skontaktuj się z autorem.

berenikakaczmarektemplin

dr Berenika Kaczmarek-Templin
Adwokat
berenika.templin@lubasziwspolnicy.pl

Wykonanie Agencja Interaktywna Czarny Kod www.czarnykod.pl

Copyright by Lubasz i Wspólnicy

Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej